Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Apotek ska få mer i ersättning för dyra läkemedel

TLV har beslutat att apoteken ska få höjd ersättning för att hantera dyra läkemedel. Ändringen ska gälla på priser från och med 1 april 2016. "Det underlättar för patienter att få tillgång till sina läkemedel", säger Svante Rasmuson, enhetschef på TLV.

TLV konstaterar att det är viktigt att höja apotekens ersättning för dyra läkemedel eftersom den försäljningen ökat markant på senare tid. Det är också en utmaning och risk för apoteken att hantera dyra läkemedel därför att en del kanske inte blir sålt och måste kasseras.

Samma samhällskostnad

Apotekskunderna och landstingen betalar idag cirka 4,7 miljarder i ersättning till apoteken för att expediera receptbelagda läkemedel, den så kallade handelsmarginalen.  I den nuvarande handelsmarginalen får apoteken maximalt 167 kronor per expediering. Nu höjs den ersättningen till maximalt 1.046,25 kronor. Höjningen ska dock fullt ut finansieras genom en omfördelning inom systemet. Därför sänks samtidigt den fasta ersättningen med 75 öre per läkemedelsförpackning.

Ändringen av handelsmarginalen kommer att gälla på priser från och med den första april nästa år, vilket är en månad senare än vad som tidigare planerats.


Fakta om handelsmarginalen

  • Handelsmarginalen är den reglerade ersättning som apoteken får när de säljer receptförskrivna läkemedel och andra varor inom läkemedelsförmånerna.
  • Handelsmarginalen utgör skillnaden mellan apotekens försäljningspris och inköpspris.
  • TLV har under 2014 och 2015 redovisat fyra delrapporter i översynen av handelsmarginalen. Slutrapporten publicerades i juni 2015.

Sidinformation


Publicerad
14 december 2015