Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Överenskommelse ger patienter nytt läkemedel mot svår lungcancer

Läkemedlet Zykadia, mot svår lungcancer, kommer att ingå i högkostnadsskyddet. Det har TLV beslutat sedan en överenskommelse träffats mellan landstingen och läkemedelsföretaget.

– Det finns ett stort behov av behandlingsalternativ för lungcancerpatienter och det är glädjande att patienterna kan få tillgång till läkemedlet. Det blir möjligt genom att landstingen och företaget delar på de ekonomiska riskerna, annars hade läkemedlet inte fått ingå i högkostnadsskyddet, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV. 

De senaste åren har det kommit många nya och dyra läkemedel, och fler är på väg in. I takt med att nya dyra läkemedel introduceras på marknaden blir de ekonomiska utmaningarna för vården allt större. För en del av dessa nya läkemedel finns en osäkerhet om hur stor effekt de har, som i fallet med Zykadia.

Många cancerläkemedel godkänns tidigt

Allt fler läkemedel inom cancerområdet kommer att godkännas tidigt med uppföljningsvillkor från den europeiska godkännandemyndigheten EMA. Därför arbetar TLV på ett nytt sätt tillsammans med landstingen och företagen för att hantera osäkerheter i samband med att man fattar beslut om subvention. På så sätt kan fler patienter få tidig tillgång till angelägna läkemedel, istället för att behöva vänta in ett permanent godkännande, samtidigt som kostnaden blir rimlig för samhället.

Det nya arbetssättet har lett till att läkemedlet Zykadia, mot svår lungcancer, kommer att ingå i högkostnadsskyddet trots att det är osäkert hur stor effekt läkemedlet har. TLV har fört en dialog med landstingen och företaget som har lett till en överenskommelse dem emellan om att dela på riskerna. I och med riskdelningen anser TLV att kostnaderna för Zykadia är rimlig.


Fakta om läkemedlet Zykadia

Läkemedlet Zykadia används för att behandla vuxna patienter med så kallad icke-småcellig lungcancer som tidigare fått behandling med Xalkori.

Varje år får cirka 3.800 personer lungcancer. Det finns två huvudtyper av lungcancer, småcellig och icke-småcellig lungcancer. Icke-småcellig lungcancer utgör ungefär 80 procent av all lungcancer.

Zykadia fick marknadsgodkännande i Europa i maj 2015. Godkännandet är villkorat och innebär att företaget ska slutföra pågående studier. Därefter fattas beslut om permanent godkännande.

Sidinformation


Publicerad
14 december 2015