Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppföljning av leveranssäkerheten till apoteken

Idag publicerar TLV den fjärde och sista kvartalsuppföljningen efter att läkemedelsföretagen har börjat bekräfta att de kan tillhandahålla periodens vara till apoteken. Syftet är att öka leveranssäkerheten av periodens varor från läkemedelsföretag till apotek, för att gynna patienten.

TLV har publicerat uppföljningar en gång per kvartal under 2015. Den fjärde, som publiceras idag, sträcker sig från november 2014 till december 2015. Syftet är att följa upp om regeländringen, som trädde i kraft den 1 oktober 2014, har gett önskat resultat.

Avsikten med reglerna är att leveranssäkerheten till apoteken ska förbättras, så att periodens vara är densamma under hela prisperioden.

Sidinformation


Publicerad
14 december 2015