Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Cimzia-fallet

TLV:s beslut att förbjuda landsting att ingå prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel har upphävts. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.

– Vi har sett detta som ett pilotärende för att få ett klarläggande av rättsläget. Det är bra att vi nu fått det åtminstone delvis och en konsekvens är att vi inte kommer att öppna fler tillsynsärenden kring denna fråga, säger Leif Lundquist, chefsjurist på TLV.

TLV gör bedömningen att arbetet med trepartsöverläggningar och sidoöverenskommelser, som görs mellan landsting och läkemedelsföretag på nationell nivå i anslutning till TLV:s förmånsbeslut, kan fortsätta som tidigare. Eftersom det sker i anslutning till TLV:s förmånsbeslut, anser TLV att det är förenligt med transparensdirektivet. Högsta Förvaltningsdomstolens dom innebär också att innehållet i sidoöverenskommelser kan breddas till att förutom bland annat riskdelning också omfatta prisöverenskommelser.

– Det är olyckligt om det blir ojämlik tillgång till läkemedel. Trepartsöverläggningar bidrar till nationell enhetlighet och till tidig tillgång till nya innovativa läkemedel. Goda villkor för subvention och användning kan dessutom beslutas vid ett och samma tillfälle utan att behöva invänta regionala förhandlingar på ett 20-tal ställen efter TLV:s beslut, säger Leif Lundquist.


Bakgrund

Våren 2012 skrev Region Skåne ett avtal med läkemedelsbolaget UCB Pharma, som innebar att regionen fick en återbäring på 15 procent av all försäljning av läkemedlet Cimzia för reumatiker. TLV ansåg dock att detta stred mot lagen eftersom priser för läkemedel inom förmånen ska vara desamma i hela landet.

Region Skåne uppmanade också läkarna att förskriva Cimzia och förhindra att det byts ut på apotek. Detta var enligt TLV:s bedömning inte heller förenligt med lagen. Enligt lag får förskrivare bara motsätta sig utbyte av läkemedel efter bedömning i det enskilda fallet. Bedömningen ska då vara grundad på medicinska skäl och inte på exempelvis ekonomiska.

TLV fattade därför beslut om förbud mot prisöverenskommelser. Region Skåne överklagade då TLV:s beslut till förvaltningsrätten. TLV fick rätt i Förvaltningsrätten och Kammarrätten.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2015