Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sänkta priser på TNF-α-hämmare frigör 65 miljoner kronor

TLV har omprövat subventionen för TNF-α-hämmare. Prissänkningarna frigör 65 miljoner kronor. Samtidigt får tre läkemedel där inte priset sänkts begränsad subvention.

– Vi vill uppmana läkarna att i första hand använda den TNF-α-hämmare som har lägst kostnad vid godkänd indikation och att följa begränsningarna, säger Jonathan Lind Martinsson, enhetschef på TLV.

Inflectra (infliximab), Remicade (infliximab) och Simponi (golimumab) får vara kvar i högkostnadsskyddet, men med begränsning eftersom företagen inte sänkt priserna. TLV bedömer att läkemedlen kostar för mycket jämfört med andra TNF-α-hämmare.

Begränsad subvention

Begränsningen av Inflectra och Remicade innebär att dessa inte subventioneras vid nyinsättning, hos vuxna patienter som inte tidigare behandlats med en TNF-α-hämmare, vid reumatoid artrit, plackpsoriasis, Crohns sjukdom och ulcerös kolit.

Begränsningen av Simponi innebär att Simponi inte subventioneras vid nyinsättning, hos vuxna patienter som inte tidigare behandlats med en TNF-α-hämmare vid reumatoid artrit och ulcerös kolit.

Inflectra, Remicade och Simponi subventioneras som tidigare vid övrig behandling enligt godkända indikationer och patienter som idag använder dessa läkemedel påverkas inte av TLV:s beslut. De kommer med andra ord inte att behöva byta behandlingsalternativ.

Övriga TNF-α-hämmare är kvar i högkostnadsskyddet med generell subvention.

Prissänkningar och begränsningar kommer att träda i kraft den 1 januari 2016.

Likvärdig effekt mellan olika TNF-α-hämmare

TNF-α-hämmare används vid behandling av inflammatoriska led-, hud- och tarm sjukdomar. TLV bedömer, i likhet med SBU, att det inte finns stöd för att det föreligger signifikanta skillnader i effekt och biverkningar mellan TNF-α-hämmare på gruppnivå vid gemensamma indikationer som till exempel vid reumatoid artrit.

Sidinformation


Publicerad
18 december 2015