Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Kunskapsunderlag hjälper landstingen vid inköp av medicinteknik

Hälso- och sjukvården köper årligen in medicintekniska produkter för cirka 22 miljarder kronor. Det är avgörande att ha tillgång till kunskapsunderlag som belyser vilken nytta produkterna har i förhållande till kostnaden. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i sin slutrapport av medicinteknikuppdraget.

Hälso- och sjukvårdshuvudmännen genomför vanligen inte hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Konsekvensen kan bli att medicintekniska produkter köps in utan att det är klarlagt om de är kostnadseffektiva.

– För att hälso- och sjukvårdshuvudmännen ska kunna fatta så välgrundade beslut som möjligt och få mesta möjliga hälsa för pengarna är det viktigt att de får våra kunskapsunderlag innan de fattar beslut om inköp, säger Malin Blixt, enhetschef på TLV.

Hon betonar också vikten av att samtliga hälso- och sjukvårdshuvudmän har tillgång till samma kunskapsunderlag eftersom det bidrar till en nationell samordning som kan leda till en mer jämlik vård.

Permanent verksamhet

TLV:s uppdrag angående medicinteknik har varit en försöksverksamhet sedan 2012 och har nu förlängts till december 2016.

– Vi bedömer dock att verksamheten är redo att permanentas, säger Malin Blixt. Det skulle skapa en långsiktighet som behövs för att svara upp mot hälso- och sjukvårdens behov.

Den medicintekniska marknaden

Medicintekniska produkter är en heterogen grupp med allt från sprutor och plåster till operationsrobotar och IT-system. Landsting och kommun spenderar cirka 22 miljarder kronor per år på medicintekniska produkter. Det finns inget register på vilka medicintekniska produkter som finns på den svenska marknaden men en rimlig skattning är cirka 700 000 unika produkter. Det finns ungefär 590 medicintekniska företag i Sverige med minst fem anställda och med en nettoomsättning på över en miljon kronor. Ungefär 180 av dessa företag bedriver forskning och utveckling. Utöver dessa företag finns det ett stort antal företag med färre än fem anställda.

Sidinformation


Publicerad
22 december 2015