Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV ger läkemedel mot Parkinson subvention och planerar samtidigt för att ompröva beslutet

Xadago för behandling av Parkinsons sjukdom ingår i högkostnadsskyddet med begränsning som innebär att läkemedlet bara ingår i högkostnadsskyddet som tilläggsbehandling till levodopa hos patienter med on-off-syndrom.

– Vi vill uppmana förskrivare att följa begränsningen för Xadago och för jämförelsealternativet rasagilin och fortsätta förskriva den billigaste produkten inom högkostnadsskyddet, säger Sara Hed, enhetschef på TLV.

Redan i maj 2016 kommer kostnaden för Xadago att vara högre än för det tillgängliga generiska rasagilinet som har lägst pris på marknaden. För att TLV ska kunna säkerställa att Xadago även fortsättningsvis har ett rimligt pris planerar myndigheten att ompröva pris och subventionsstatus för Xadago i samband med att takpriset fastställs för generiskt rasagilin.

Xadago är ett läkemedel som används som tilläggsbehandling till läkemedlet levodopa vid behandling av patienter i ett mellan till ett sent stadium av Parkinsons sjukdom som har symtomfluktuationer. Vid Parkinsons sjukdom har hjärnan svårt att kontrollera kroppens rörelser på grund av att dopamin saknas. Dopaminet ersätts vanligen med levodopa, men efter flera års behandling kan patienten drabbas av omväxlande stelhet och överrörlighet, vilket kallas on-off-syndrom.

Sidinformation


Publicerad
25 april 2016