Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Biosimilarer väntas ge kraftig prispress

Nationella rekommendationer och producentoberoende information om biologiska läkemedel med fokus på så kallad switch kan bidra till en kraftig prispress på biologiska läkemedel. Det skriver TLV i sin regeringsrapport om marknaden för biologiska läkemedel.

– Utan att ge avkall på patientsäkerheten är vårt mål att nå en effektiv och hållbar priskonkurrens som leder till sänkta kostnader för biologiska läkemedel. Detta blir extra viktigt då vi också ser att läkemedelskostnaderna kommer att öka de närmaste åren som en följd av ökad användning och av att fler nya läkemedel är på väg in på marknaden, säger Karl Arnberg, enhetschef på TLV.

Patent löper ut

Allt fler biosimilarer gör entré på marknaden eftersom storsäljande, kostsamma läkemedel nyligen har, eller inom kort, tappat sina patent.

TLV skriver i sin rapport att en utveckling av trepartssamarbetet mellan TLV, landsting och företag kommer att vara en viktig del i hanteringen av biosimilarer. Detta möjliggör också för jämlik vård eftersom alla landsting kan ingå samma avtal.

Det är också viktigt att patienter och förskrivare får lättillgänglig och oberoende information.

– Informationen bör ge grundläggande information om biosimilarer och fungera som ett stöd i frågor om bland annat användning, effekt och säkerhet. Informationen bör också fungera som ett stöd för landstingen och läkemedelskommittéerna när de tar fram riktlinjer och rekommendationer, säger Karl Arnberg.

Byte till biosimilarer stimulerar konkurrens

Biologiska läkemedel används i många fall för att behandla allvarliga sjukdomar. Möjligheten att byta läkemedel under pågående och välfungerande behandling inom samma substans, så kallad switch, är en avgörande fråga för att stimulera konkurrensen för de substanser som används vid långtidsbehandling.

I Sverige är det upp till vårdgivarna och ytterst respektive förskrivare att besluta om en patient ska ställas över till en biosimilar. Användningen av biosimilarer ser också olika ut i landet, skriver TLV. För exempelvis substansen infliximab mot inflammatoriska sjukdomar har vissa landsting ställt över fler än nio av tio patienter till en biosimilar, medan andra landsting har valt att fortsätta behandla med originalprodukten.

Samarbete pressar priser i Norge och Danmark

Rapporten visar också att en viktig erfarenhet från det arbete som bland annat pågår i Norge och Danmark är att samarbete och ett samordnat agerande är en framgångsfaktor för att skapa konkurrens och prispress på marknaden. Genom samarbete mellan regioner, vårdprofessioner, patientorganisationer och myndigheter har länderna skapat förutsättningar för en patientsäker och kostnadseffektiv användning samt tydliga spelregler för marknaden. Samarbetet har resulterat i väsentligt lägre kostnader och således mer hälsa för pengarna i Danmark och Norge, jämfört med i Sverige.

Fakta om biosimilarer

Biosimilarer är biologiska läkemedel som innehåller den aktiva substansen som finns i originalläkemedel och har funnits på marknaden i närmare tio år.

Biologiska läkemedel är proteiner, som producerats i levande celler i en biologisk process. Det är stora, komplexa, tredimensionella molekylstrukturer som är svårare att karakterisera än kemiskt framställda, syntetiska läkemedel med en bestämd molekylstruktur. Det innebär att det oftast är omöjligt att framställa helt identiska kopior (generika) som det är med syntetiska läkemedel.

Den totala kostnaden för biologiska läkemedel uppgick till cirka tio miljarder kronor år 2015, vilket är en fjärdedel av den totala kostnaden för läkemedel i Sverige.

Sidinformation


Publicerad
15 juni 2016