Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV förbättrar tandvårdsstödet för patienter med stora behov

TLV har beslutat att fler behandlingar för patienter med stora behov ska ingå i tandvårdsstödet.

TLV har under drygt ett år tillsammans med en arbetsgrupp med käkkirurger, parodontologer och protetiker sett över områdena för benpåbyggnad (benaugmentation), protetiska konstruktioner och andra delar av regelverket för rehabiliterande behandling. Detta har nu lett till att det kommer att finnas större möjligheter till sådan behandling inom tandvårdsstödet framöver.

– Tack vare att fler behandlingar än i dag kommer att ingå i stödet får patienterna med behov av benuppbyggnad betydligt bättre tandvårdstöd för sin behandling, säger Barbro Hjärpe, odontolog på TLV.

TLV har även sett över regelverket för endodontisk behandling. Här sker dock endast några få justeringar så att rotfyllningsåtgärderna blir ersättningsberättigande en gång per patient, behandlare och ersättningsperiod.

TLV gör samtidigt ett mindre antal förtydliganden i regelverket.

– Många av ändringarna har vi gjort efter synpunkter från behandlare i tandvården och vi bedömer att ändringarna gör regelverket tydligare och mer träffsäkert, säger Barbro Hjärpe.

Ändringarna kommer att träda i kraft den 15 januari 2017.

Sidinformation


Publicerad
15 juni 2016