Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Åtgärder dämpar ökade kostnader för läkemedel

Kostnaderna för läkemedel har fortsatt att öka under 2015. Det visar en rapport från TLV. Ökningen beror huvudsakligen på introduktion av nya läkemedel, främst mot Hepatit C men även på ökad användning av äldre läkemedel.

Samtidigt finns faktorer som dämpar priserna. Priserna dämpas framförallt på äldre läkemedel genom det besparingsbeting som regeringen angav i budgetpropositionen för 2014 med omprövningar och den så kallade 15-årsregeln.

TLV bedömer i sin rapport att besparingsbetinget på 1.175 miljoner kronor kommer att nås till år 2017. TLV:s bedömning är även att de faktorer som ökar kostnaderna kommer att vara starkare än de kostnadsdämpande under de kommande åren. Flera nya och innovativa läkemedel introduceras eller är på väg att introduceras på marknaden, bland annat kommer nya läkemedel mot höga blodfetter och mot hjärtsvikt att få stor försäljning.

Trepartssamarbete – ett allt viktigare verktyg

Introduktion av innovativa läkemedel är ofta förenade med osäkerheter när det gäller användning och effekt. När nya innovativa läkemedel driver kostnadsökningarna blir riskdelning genom sidoöverenskommelser kopplat till osäkerheter ett allt viktigare verktyg. Återbäring genom sådana överenskommelser säkerställer kostnadseffektiviteten och kan dämpa kostnadsökningar för nya läkemedel.

Trepartsöverläggningar mellan landstingen, läkemedelsföretag och TLV kan på så sätt möjliggöra användning av nya innovativa läkemedel, även när det finns betydande osäkerhet om medicinskt utfall och kostnadseffektivitet.

Sidoöverenskommelser är även ett kraftfullt verktyg för att skapa konkurrens och pressa priserna för äldre biologiska läkemedel när allt fler storsäljande biosimilarer introduceras på marknaden.

Sidinformation


Publicerad
16 juni 2016