Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ny kolesterolbehandling ingår i högkostnadsskyddet

Repatha som behandlar högt, skadligt kolesterol och blodfettsrubbningar kommer att ingå i högkostnadsskyddet med begränsning till en liten grupp patienter. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat.

– Det finns stora osäkerheter kring hur mycket Repatha förebygger hjärt-kärlhändelser. Det är också osäkert för hur många patienter nyttan av Repatha motsvarar det höga priset. För att hantera dessa osäkerheter har landstingen och företaget, i samband med TLV:s beslutsprocess, träffat en sidoöverenskommelse på nationell nivå, säger Sophia Brodin, enhetschef på TLV.

Repatha kommer att ingå i högkostnadsskyddet till en begränsad patientgrupp till och med den 31 december 2017, då företaget som marknadsför Repatha ska ha visat att rätt patienter fått läkemedlet.

Det totala antalet patienter i Sverige som behandlas för högt kolesterol är mycket stort, över 800 000. Majoriteten av patienterna når dock sina målvärden med kostomläggning och befintlig behandling med statiner och ezetimib.

– Till dess att vi vet mer om effekten av Repatha är det viktigt att endast de patienter som har störst behov av ytterligare behandlingsalternativ får läkemedlet. Det är därför viktigt att vården följer den subventionsbegränsning TLV beslutat om, säger Sophia Brodin.

Repatha ingår också i ordnat införande som skapar bättre förutsättningar för att få en ändamålsenlig och jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i landet. Landstingens grupp för nya läkemedel, NT-rådet, kommer inom kort med en rekommendation om hur läkemedlet ska användas i vården.

Fakta Repatha

Repatha är en förebyggande behandling som i de flesta fall är livslång och ska användas som tillägg till kostomläggning och i kombination med andra blodfettssänkande läkemedel, eller ensamt för patienter som inte tål statiner. Repatha sänker effektivt nivån av det skadliga kolesterolet, så kallat LDL-kolesterol, i blodet, som är en känd risk faktor för hjärt-kärlhändelser. Samtidigt finns det ännu inga studier som visar hur mycket Repatha minskar förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar och död.

Sidinformation


Publicerad
21 juni 2016