Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Svårt sjuka i malignt melanom får tilläggsbehandling i högkostnadsskyddet

Från och med den 17 juni 2016 kommer Mekinist för behandling i kombination med dabrafenib vid malignt melanom att ingå i högkostnadsskyddet. Det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat.

– Huvudstudien, som ligger till grund för vårt beslut, visar att patienter lever drygt ett halvår längre vid behandling med Mekinist tillsammans med dabrafenib jämfört med behandling med enbart dabrafenib, säger Jonathan Lind Martinsson på TLV. Patienterna levde också längre tid innan sjukdomen förvärrades.

Överenskommelse överbrygger osäkerheter

Trots fördelarna är osäkerheten i de hälsoekonomiska resultaten mycket hög. Detta beror framför allt på hur länge patienter behandlas och hur tillägg av Mekinist påverkar den långsiktiga överlevnaden. Landstingen och företaget har därför slutit en överenskommelse som minskar osäkerheterna.

Faktaruta

Malignt melanom är den sjätte vanligaste tumörsjukdomen hos män och den femte vanligaste hos kvinnor i Sverige. Hudmelanom innehåller en stor mängd mutationer, framför allt i melanom som har uppkommit i solbelyst hud. En vanlig mutation är BRAF V600. Mekinist i kombination med Tafinlar (dabrafenib) är avsett för patienter vars hudcancer inte går att operera eller har spridit sig från huden till andra delar av kroppen (metastaserat), och som har en BRAF V600-mutation.

Sidinformation


Publicerad
22 juni 2016