Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nytt produkt- och artikelregister för läkemedelsinformation har lanserats av eHälsomyndigheten

Det nya registret LiiV (Leverantörernas information i VARA) hanterar samma information som fram till nu hanterats i läkemedelsregistret NPL (Nationella produktregister för Läkemedel).

Övergången till LiiV innebär att läkemedelsleverantörerna kommer att lägga in information om sina läkemedel i LiiV istället för i NPL och att informationen i NPL har flyttats över till LiiV.

Det är eHälsomyndigheten som ansvarar för att samla in den information som tidigare hanterades i NPL. Förändringen påverkar inte handläggning av företagens ärenden hos TLV utan ansökningsprocessen ser likadan ut som tidigare.

I samband med lanseringen av LiiV har justeringar gjorts i TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte. Se föreskrift till höger på sidan.

Fakta NPL

Ett produktregistret som Läkemedelsverket ansvarade för där all basinformation om alla godkända läkemedel samlades. Registret förde över information från det att ett läkemedel godkänts, via hälso- och sjukvårdens förskrivningssystem till dess att det hämtades ut på apotek.

Sidinformation


Publicerad
21 november 2016
Till toppen