Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rapport på engelska om prissättning och subvention av läkemedel i Sverige

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram en rapport om hur hälso- och sjukvården i Sverige är organiserad och finansierad, med fokus på prissättning och subvention av läkemedel.

Rapporten ger en beskrivning av hur den svenska hälso- och sjukvården är organiserad och hur vården finansieras. Särskild tonvikt ligger på prissättning och subvention av läkemedel som används inom öppenvården.

Rapporten innehåller information om bland annat:

  • ansvarsfördelning och finansiering
  • värdebaserad prissättning och överenskommelser
  • subvention inom förmånerna och pristak
  • rätten till vård och högkostnadsskydd
  • utmaningar och utvecklingsområden

– Vi har tagit fram denna rapport för att det finns ett stort intresse för hur vi arbetar med prissättning och subvention av läkemedel i Sverige. Vår tanke är att den ska ge svar på de vanligaste frågorna vi får från personer som arbetar med eller är intresserad av läkemedelsfrågor, men som har en annan referens än det svenska systemet, säger Svante Rasmuson, enhetschef på TLV.

Rapporten följer den struktur som PPRI tagit fram. PPRI är ett nätverk för myndigheter och samarbetsorganisationer som arbetar med prissättning och subvention av läkemedel. TLV kommer att stå värd för ett möte i Stockholm den 27-28 april där aktuella frågor inom läkemedelsområdet kommer att diskuteras.

PPRI, Pharmaceutical Pricing and Reimbursement Information, är ett nätverk som möjliggör informationsutbyte mellan länder som arbetar med pris och subvention av läkemedel. I nätverket ingår ett 40-tal medlemsorganisationer samt Europeiska kommissionen, OECD och Världsbanken. Nätverket är organiserat under världshälsoorganisationen WHO.

Sidinformation


Publicerad
24 april 2017