Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Sidoöverenskommelser beräknas ge 940 miljoner kronor i återbäring 2017

Återbäringen av sidoöverenskommelser för läkemedel beräknas bli 940 miljoner kronor under 2017. År 2016 uppgick återbäringen till 720 miljoner kronor. Det visar den första prognosen över återbäring från sidoöverenskommelser som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har överlämnat till regeringen

– Sidoöverenskommelser ger möjlighet att hantera osäkerheter för att få ut nya innovativa och effektiva läkemedel till patienter snabbare och mer jämlikt. De har också frigjort betydande resurser som kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Fredrik Andersson, avdelningschef på TLV.

Sedan 2014 har landsting och företag genom nationella sidoöverenskommelser för vissa läkemedel kommit överens om att företagen lämnar en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till landstingen. TLV koordinerar denna process inom ramen för trepartsöverläggningar och följer löpande upp utfallet av överenskommelserna.

Staten och landstingen delar återbäringen

I läkemedelsavtalet mellan staten och SKL om statsbidrag för läkemedelsförmånerna 2017 delar staten och landstingen på den återbäring som sidoöverenskommelserna genererar. Under 2017 ska 70 procent av återbäringen tillfalla landstingen och 30 procent tillfalla staten. TLV har fått regeringens uppdrag att följa upp och redovisa den återbäring som genereras av de sidoöverenskommelser som läkemedelsföretag och landsting tecknar inom ramen för TLV:s ärendehandläggning. TLV ska lämna helårsprognoser av återbäringen för 2017 den 30 juni och den 13 december.

Den 30 juni 2017 omfattas 18 produkter av sidoöverenskommelser. Den samlade kostnaden för dessa läkemedel utgör cirka 15 procent av de totala kostnaderna för läkemedel som ingår i förmånssystemet. I TLV:s första prognos för 2017 beräknas utfallet för helåret 2017 av dessa överenskommelser uppgå till 940 miljoner kronor. Tillkommer nya överenskommelser under året revideras prognosen.

De första sidoöverenskommelserna som slöts inom ramen för trepartsöverläggningar ingicks under slutet av 2014. Under 2016 uppgick återbäringen till 720 miljoner kronor.

Sidinformation


Publicerad
3 juli 2017