Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Tenofovirdisoproxil och Emtricitabin+Tenofovir nya utbytesgrupper

Från och med juli finns Tenofovirdisoproxil och Emtricitabin+Tenofovir med som utbytesgrupper på listan över periodens varor

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Se förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna i fil till höger på sidan.

Till höger på sidan finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på samt mer information om nya utbytesgrupper.

Sidinformation


Publicerad
27 juli 2017