Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förvaltningsrätten återförvisar ärendet Briviact till TLV för ny prövning av frågan om subvention

Briviact (brivaracetam) är en tilläggsbehandling för patienter med fokala epileptiska anfall (epileptiska anfall som börjar i en avgränsad del av hjärnan) som inte uppnått anfallsfrihet med befintlig basbehandling. Substansen brivaracetam binder till ett specifikt protein i hjärnan, vilket påverkar utsöndringen av signalsubstanser och har visats minska anfallsfrekvensen hos patienter med fokala anfall jämfört med placebo.

TLV beslutade den 21 juni 2016 att Briviact inte ska omfattas av läkemedelsförmånerna, det vill säga inte vara subventionerad. TLV bedömde att företaget inte har kunnat visa att Briviact tillför bättre effekt eller annorlunda biverkningsprofil jämfört med nuvarande behandlingsalternativ. TLV bedömde därför att den nytta Briviact tillför inte motsvarar den höga kostnaden.

Företaget överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Stockholm och yrkade att TLV ska besluta att läkemedlet Briviact, filmdragerad tablett, och Briviact, oral lösning, ska ingå i läkemedelsförmånerna och subventioneras endast för patienter för vilka levetiracetam inte är lämpligt.

Förvaltningsrätten bedömde att det finns behov av ytterligare utredning i ärendet. Förvaltningsrätten beslutade därför, den 2 november 2017, att upphäva TLV:s beslut och återförvisa ärendet till TLV. Det innebär att TLV på nytt ska utreda frågan om subvention av Briviact.

Sidinformation


Publicerad
13 november 2017