Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändringar av föreskrifter om utbyte av parenterala läkemedel med mera

TLV fattade den 30 oktober 2017 beslut om ändringar i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel med mera. Föreskriftsändringarna träder i kraft den 15 december 2017, och ska tillämpas på utbytet av läkemedel på apoteken från och med den 1 mars 2018.

Föreskriftsändringarna är huvudsakligen avsedda att möjliggöra utbyte på apotek av parenterala läkemedel (bland annat injektions-, infusions- och implantatläkemedel) med generisk konkurrens, det vill säga inom periodens vara-systemet. TLV har samtidigt beslutat om förenklingar av indelningen i förpackningsstorleksgrupper för de läkemedel som inte är parenterala läkemedel. Dessa förenklingar finns i bilagan till föreskrifterna.

Länk till de ändrade föreskrifterna finns i kolumnen till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
15 november 2017