Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Skicka in ansökningar tidigare än vanligt i december

Ansökningar som TLV handlägger i en tremånaderscykel, det vill säga generiskt utbytbara läkemedel, nya förpackningar och styrkor behöver vara inskickade tidigare än vanligt i december, gärna så tidigt som möjligt i vecka 51 för att TLV ska hinna kontrollera om de är kompletta.

TLV vill påminna om att subventionsansökningar som handläggs i en tremånaderscykel måste vara kompletta senast sista arbetsdagen i ansökningsmånaden för ett beslut efterföljande månad. Det avser subventionsansökningar för generiskt utbytbara läkemedel, nya förpackningar och styrkor. Är en ansökan komplett under december månad kommer ärendet att beslutas den femte arbetsdagen i januari och pris och subvention att träda i kraft 1 februari 2018.

TLV går igenom de ansökningar som kommit in till TLV senast fem arbetsdagar innan sista ansökningsdag och återkopplar till företaget innan sista ansökningsdag passerat om ansökan behöver kompletteras. Detta infaller den 21 december men ansökningar kontrolleras löpande och TLV ser gärna att ansökningarna är inskickade tidigare än så under december.

För de ansökningar som kommer in till TLV senare i ansökningsmånaden sker detta i mån av tid och TLV kan då inte garantera att återkoppling sker innan månadsskiftet. Företaget kan komplettera en ansökan efter ”sista ansökningsdag”, men då skjuts TLV:s handläggning framåt, eftersom TLV beslutar månaden efter ansökan blev komplett.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2017