Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Svenskt utbytessystem sänker läkemedelspriserna snabbt

Det svenska utbytessystemet med periodens vara sänker priserna snabbt på receptbelagda läkemedel. Det bekräftas återigen av TLV:s årliga internationella prisjämförelse. För läkemedel som inte är utbytbara ligger de svenska priserna i linje med priserna i övriga länder.

– Sverige, Danmark och Nederländerna har betydligt lägre priser på konkurrensutsatta läkemedel (i periodens vara-systemet) jämfört med övriga europeiska länder, säger Pontus Johansson, senior ekonom på TLV.

Dessa länder styr försäljningen i stor utsträckning mot den billigaste produkten när det finns möjlighet till utbyte. Det tillkommer kontinuerligt nya produkter i pv-systemet allt eftersom konkurrens uppstår när en substans tappar patent. Priset faller kraftigt direkt efter att det uppstår konkurrens. Sveriges position i gruppen av de länder med de lägsta priserna i Europa har förstärkts.

Ej utbytbara läkemedel

När det gäller ej utbytbara läkemedel, vilket till övervägande del utgörs av patentskyddade originalläkemedel, hamnar de svenska priserna bland de nio länder med högst pris av de 20 jämförda länderna. De svenska priserna har sedan 2014 minskat relativt övriga länder. Mellan 2014 och 2015 sänktes de svenska relativpriserna genom flera omprövningar. Förändringen mellan 2016 och 2017 är relativt liten, de svenska priserna har blivit marginellt högre jämfört med övriga länder. Priserna i Sverige ligger fortsatt i nivå med övriga länder.

Om rapporten

TLV följer och analyserar läkemedelsprisernas utveckling i Sverige och internationellt.

Den internationella prisjämförelserapporten är en del i TLV:s uppdrag att följa utvecklingen på den svenska läkemedelsmarknaden i ett internationellt perspektiv och är den fjärde rapporten av sitt slag.

Analysen bygger på nationella listpriser på AIP-nivå (Apotekens inköpspris).

Analysen jämför prisnivån på läkemedel som används i den svenska öppenvården med 19 andra europeiska länder: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Läkemedel har delats in i segment baserat på förutsättningen för konkurrens i Sverige; läkemedel som inte är utbytbara och läkemedel i periodens vara-systemet i mars 2017. Läkemedelsdata har grupperats efter substans, beredningsform och styrka.

Sidinformation


Publicerad
13 december 2017