Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Rosuvastatin ny utbytesgrupp

Från och med januari finns Rosuvastatin med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Januari

Crestor

022522

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022522

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022522

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022522

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022522

10 mg

Tablett

Januari

Crestor®

009683

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022516

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022516

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022516

10 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Sandoz

484180

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

574018

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022516

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022516

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022516

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

571377

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

571377

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022516

10 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Krka d.d.

191334

10 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Teva

084976

10 mg

Tablett

Januari

Crestor®

197005

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

127163

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

127163

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022527

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022527

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022527

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022527

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

425086

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022527

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022527

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

127163

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

127163

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

070632

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

070632

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

020808

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

119720

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022527

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

119720

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

022527

10 mg

Tablett

Januari

Crestor®

582737

10 mg

Tablett

Januari

Crestor®

525757

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

143571

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

143571

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

136319

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

070632

10 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Teva

080802

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

112076

10 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Krka d.d.

546593

10 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Sandoz

464286

10 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Teva

562811

10 mg

Tablett

Januari

Crestor

000022

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000022

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000022

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000022

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000022

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000022

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

585247

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

585247

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000022

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000022

20 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Sandoz

537112

20 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Krka d.d.

558375

20 mg

Tablett

Januari

Crestor®

482603

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

525682

20 mg

Tablett

Januari

Crestor®

599197

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000049

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000049

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

087485

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

087485

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000049

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

017058

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000049

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000049

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000049

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000049

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

000049

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

017058

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

017058

20 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Krka d.d.

588937

20 mg

Tablett

Januari

Crestor®

407798

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

016902

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

127174

20 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Teva

562961

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

127174

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

016902

20 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Sandoz

100208

20 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Teva

373956

20 mg

Tablett

Januari

Crestor

127174

20 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Krka d.d.

426547

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021026

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021026

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021026

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

076545

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021026

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

076545

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021026

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021026

40 mg

Tablett

Januari

Crestor®

461064

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

017076

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

017076

40 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Sandoz

062157

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

127185

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021037

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

127185

40 mg

Tablett

Januari

Crestor®

104214

40 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Krka d.d.

172576

40 mg

Tablett

Januari

Rosuvastatin Teva

483085

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021037

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021037

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

569658

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021037

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

569658

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021037

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021037

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

021037

40 mg

Tablett

Januari

Crestor

127185

40 mg

Tablett

 

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.

Sidinformation


Publicerad
15 december 2017