Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Efavirenz + Emtricitabin + Tenofovirdisoproxil ny utbytesgrupp

Från och med december finns Efavirenz + Emtricitabin + Tenofovirdiproxil med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

Vi har tidigare meddelat att denna utbytesgrupp finns med som ny utbytesgrupp
på listan över periodens vara för januari.

TLV har nu fått ny information och gruppen finns tillgänglig från och med
december.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är
sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de
till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

December

Atripla

374998

600/200/245 mg

Tablett

December

Atripla

112028

600/200/245 mg

Tablett

December

Padviram

382483

600/200/245 mg

Tablett

December

Atripla

134862

600/200/245 mg

Tablett

December

Atripla

545766

600/200/245 mg

Tablett

December

Atripla

399880

600/200/245 mg

Tablett

December

Atripla

508289

600/200/245 mg

Tablett

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även
länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens
varor.

Sidinformation


Publicerad
20 december 2017