Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Glesbygdsbidraget ger effekt

Nästan alla apotek finns kvar sedan staten införde glesbygdsbidraget. Det visar en uppföljning som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket gjort.

Hittills har staten årligen betalat omkring tio miljoner kronor i bidrag till apotek i glesbygd. Verksamhetsåret 2016 fick 34 apotek glesbygdsbidrag och bidraget lyfte 17 av 19 apotek från ett negativt till ett positivt rörelseresultat.

- Vi konstaterar att bidraget haft avsedd effekt och bidrar till att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet. Om inte bidraget funnits bedöms tillgången till apoteksservice i glesbygd varit sämre, säger Gunilla Rönnholm, enhetschef på TLV.

Under de fyra år bidrag utbetalats har tre av 130 apotek med mer än 20 kilometer från närmsta apotek lagt ner. Ytterligare ett apotek lades ner i fjol.

- Det är fortfarande möjligt att söka bidrag för verksamhetsåret 2017. Sista dagen att lämna in ansökan är den 1 mars, säger Gunilla Rönnholm.

Bidrag för 2017 kommer att betalas ut under andra kvartalet 2018 efter att samtliga ansökningar prövats.

Om glesbygdsbidraget

Enligt reglerna kan ett apotek få bidrag om det ligger minst 20 kilometer från närmaste apotek. Intäkterna av receptbelagda läkemedel får heller inte överstiga 10 miljoner kronor och inte understiga 1 miljon kronor. De måste dessutom ha ett visst öppethållande för att vara berättigade till bidrag. Bidraget betalas ut retroaktivt.

Sidinformation


Publicerad
27 februari 2018