Logotype. Gå till startsidan

Remiss om ändringar i tandvårdsstödet 2019

De föreslagna förändringarna handlar främst om att åtgärder för röntgen och undersökningar förtydligas samt att åtgärd 122 för delstatus delas upp i två nya åtgärder.

Dessutom föreslås att tidsgränsen ändras från två till tre år för tiden när ny ersättning inte betalas ut för omgörning av fast protetik. Förändringen gäller dock inte avtagbara proteser där tidsgränsen om ett år kvarstår.

En ny åtgärd för distans/kopplingskomponent för separat implantatkrona föreslås också. Det innebär nya möjligheter för patienter att få ersättning när en separat implantatkrona skruvas fast.

Sidinformation


Publicerad
9 mars 2018