Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedel till blödarsjuka kvar i högkostnadsskyddet efter prissänkningar och sidoöverenskommelser

Kostnaderna för faktor VIII-läkemedel, som används vid behandling av blödarsjuka av typen hemofili A, sänks med mellan 200 och 300 miljoner kronor per år efter att TLV omprövat subventionen och landsting och företag tecknat sidoöverenskommelser. Tolv av tretton faktor VIII-läkemedel kvarstår i högkostnadsskyddet.

 - Kostnaden för behandling med faktor VIII-läkemedel har tidigare varit mycket hög. I och med att kostnaderna nu sänks frigörs mellan 200 och 300 miljoner kronor årligen som kan användas till annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Sophia Brodin, enhetschef TLV.

Det finns tretton faktor VIII-läkemedel i högkostnadsskyddet och cirka 400 patienter behandlas med dessa varje år i Sverige. Marknaden för faktor VIII-läkemedel uppgick till 583 miljoner kronor 2017. TLV, landstingen och läkemedelsföretagen har haft så kallade trepartsöverläggningar som resulterat i sänkta kostnader för tolv av faktor VIII-läkemedlen.

- Arbetet tillsammans med landsting och företag har fungerat bra och lett till betydligt lägre kostnader. Detta möjliggör att patienter med blödarsjuka även i fortsättningen får faktor VIII-läkemedel inom högkostnadsskyddet, säger Sophia Brodin.

Sidoöverenskommelserna innebär att företagen står för en del av läkemedelskostnaderna. Efter prissänkningar och sidoöverenskommelser anses kostnaderna för de tolv faktor VIII-läkemedlen vara rimliga i förhållande till nyttan.

Kostnaden för Helixate NexGen ligger kvar på en hög nivå och anses därmed inte rimlig i förhållande till nyttan av behandlingen. Läkemedlet kommer därför inte att ingå i högkostnadsskyddet efter den 1 december 2018. De patienter som idag använder Helixate NexGen kommer att ställas över till jämförbart faktor VIII-läkemedel i högkostnadsskyddet.

Beslut om prissänkningar och sidoöverenskommelser börjar gälla den 1 juni 2018.

Fakta blödarsjuka, hemofili A, brist på koagulationsfaktor VIII

Faktor VIII-läkemedel är en livslång behandling som används för att behandla patienter med blödarsjuka av typen hemofili A, som är en medfödd kronisk sjukdom som är vanligast bland män. I Sverige behandlas cirka 400 personer med hemofili A. Vid blödarsjuka saknas ett protein som får blodet att levra sig (koagulera). Det innebär att blödningar uppstår mer eller mindre spontant och att de är svåra att stilla. Blödningar i leder och muskler som inte behandlas leder till ökat tryck och smärta. På sikt uppstår en kronisk inflammation med värk och försämrad rörlighet. Obehandlad sjukdom innebär också risk för andra allvarligare blödningar.


Sidinformation


Publicerad
18 maj 2018