Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Ändrade föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 augusti

Den 1 augusti 2018 träder ändringar i föreskrifter och allmänna råd i kraft. Ändringarna är huvudsakligen anpassningar till den nya förvaltningslagen som trädde i kraft den 1 juli 2018. De ändringar som görs är endast förtydliganden och ändrar inget i sak.

Följande föreskrifter och allmänna råd har justerats:

  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor som förskrivs i födelsekontrollerande syfte
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:4) om prissättning av utbytbara läkemedel och utbyte av läkemedel m.m.
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2011:3) om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS:2014:9) om prissättning av vissa äldre läkemedel
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (HSLF FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention

De förtydligande som har gjorts handlar om bestämmelser om när TLV:s beslut börjar att gälla. Utöver detta har bestämmelser om när TLV kan komma att ändra beslut skrivits in. Detta har endast tidigare funnits med i själva besluten, inte i förskrifterna.

Länk till föreskriftssidan finns i kolumnen till höger på sidan.

Sidinformation


Publicerad
5 juli 2018