Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 augusti

PegIntron (peginterferon alfa-2b) original 50 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 120 mikrogram och 150 mikrogram som finns som pulver och vätska till injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna samt tvåkammarcylindrar i injektionspennor utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 augusti.

För styrkorna 50, 80 och 100 mikrogram finns det parallelldistribuerade läkemedel kvar i läkemedelsförmånerna. För 120 och 150 mikrogram finns det parallelldistribuerade förpackningar inom läkemedelsförmånerna som inte marknadsförs. MSD injektionsflaska plus ampull i styrkorna 100, 120 och 150 mikrogram finns kvar inom förmånerna men inte heller dessa marknadsförs i dagsläget.  

Sidinformation


Publicerad
10 juli 2018