Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna 1 december

Cerebidin 20 mg, pulver till infusionsvätska lösning i ampull (10x20 mg) utträder ur förmånerna på företagets begäran.

En parallellimporterad vara i injektionsflaska finns kvar inom förmånen, eftersom varan inte är utbytbar på förpackningsnivå behöver det utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att expedition inom förmånerna ska kunna ske.

Tradolan 50 mg, 1000 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är en dos+sjukhusförpackning. Ingen annan utbytbar vara i samma storlek finns inom förmånen.

Duroferon 100 mg Fe2+, 100 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är en dos+sjukhusförpackning. Varan är inte utbytbar.

Atripla 600 mg/200mg/245 mg, 30 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika och parallellimporterade varor finns kvar inom förmånerna. För recept på Atripla 600 mg/200 mg/245 mg som är utfärdade innan 1 december 2018 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i förmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 december 2018 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.

Cortimyk 20 mg/g+10 mg/g kräm, 20 g utträder ur förmånerna på företagets begäran. Inget annat utbytbart läkemedel finns inom förmånen i denna storlek Cortimyk 20 mg/g+10 mg/g kräm, 50 g ingår dock i förmånen.

Slutligen vill vi uppmärksamma att faktor VIII-läkemedlet Helixate NexGen inte ingår i läkemedelsförmånerna från den 1 december.

Sidinformation


Publicerad
14 november 2018