Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Hälsoekonomisk bedömning av den första CAR-T-cellbehandlingen

TLV har tagit fram ett hälsoekonomiskt underlag till landstingen för det avancerade läkemedlet Yescarta som behandlar cancersjukdomen B-cellslymfom. Yescarta är den första CAR-T-cellbehandlingen som TLV utvärderar.

TLV ser att det finns stora osäkerheter kring hur många patienter som potentiellt kan botas och hur länge de överlever. Dessa faktorer har en betydande inverkan på nyttan i förhållande till kostnaden för behandlingen.

De här nya avancerade genterapierna har stor potential och kommer att ha stor betydelse för att behandla cancer. Samtidigt är osäkerheterna i underlaget för Yescarta stora. Därför är det viktigt att Yescarta följs upp i vården. Uppföljningen kring hur läkemedlet används och vilket resultat behandlingen får bör ske löpande.

Nästa steg är att landstingens råd för nya terapier, NT-rådet, kommer att föra diskussioner med företaget om hur Yescarta kan introduceras i vården.

Fakta lymfom och Yescarta

Lymfom är det övergripande namnet för en grupp elakartade tumörsjukdomar som utgår från det lymfatiska systemets celler. Yescarta används av vuxna patienter med två varianter av aggressiva B-cellslymfom, dels diffust storcelligt B-cellslymfom, dels primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom vid återfall eller om patienten inte svarat på tidigare behandling efter två eller fler behandlingslinjer. Yescarta består av patientens egna celler som förändrats i laboratorium. De modifierade cellerna, de så kallade CAR-T-cellerna, känner igen proteinet CD19, som finns på B-cellers liksom tumörcellers yta. När CAR-T-celler binder till CD19 leder det till att cellen som uttrycker CD19 dör.

Sidinformation


Publicerad
15 november 2018