Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bolag ska betala tillbaka nära tre miljarder kronor för läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket skriver i en ny rapport till regeringen att läkemedelsbolagen kommer att betala 2,8 miljarder kronor i återbäring på läkemedel för år 2018. Detta är mer än en fördubbling jämfört med i fjol.

- Det beror till största delen på framgångsrika trepartsöverläggningar mellan oss, läkemedelsbolagen och landstingen om läkemedel mot hepatit C, säger Pontus Johansson, enhetschef på TLV.

Sedan 2014 har landsting och företag genom sidoöverenskommelser för vissa läkemedel kommit överens om att företagen lämnar en viss del av läkemedelskostnaden i återbäring till landstingen. TLV koordinerar denna process och följer löpande upp utfallet av överenskommelserna.

- Tack vare sidoöverenskommelserna kan vi subventionera en botande behandling till alla patienter med hepatit C. Sidoöverenskommelserna frigör också betydande resurser som kan användas till andra läkemedel eller annan angelägen hälso- och sjukvård, säger Pontus Johansson.

Fakta

  • Det skrivs årligen ut läkemedel på recept för cirka 27 miljarder kronor i Sverige.
  • De flesta sidoöverenskommelserna gäller läkemedel mot hepatit C, cancerläkemedel samt TNF-hämmare. Det är ofta läkemedel som har stor försäljning och höga behandlingskostnader som omfattas av sidoöverenskommelser.
  • Överenskommelserna dämpar kostnadsutvecklingen för läkemedel i Sverige och idag finns sådana överenskommelser för 44 läkemedel.
  • Staten och landstingen delar på återbäringen. 60 procent av återbäringen tillfaller landstingen och 40 procent tillfaller staten.

Sidinformation


Publicerad
13 december 2018