Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Pramipexol och Darunavir nya utbytesgrupper

Från och med januari finns Pramipexol och Darunavir med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Januari

Sifrol

142083

0,7 mg (Grupp B)

Tablett

Januari

Mirapexin

097331

0,7 mg (Grupp B)

Tablett

Januari

Oprymea

028531

0,7 mg (Grupp B)

Tablett

Januari

Mirapexin

047398

0,7 mg (Grupp B)

Tablett

Januari

Mirapexin

097587

0,7 mg (Grupp B)

Tablett

Januari

Pramipexol Aurobindo

418561

0,7 mg (Grupp B)

Tablett

Januari

PREZISTA®

137405

600 mg

Tablett

Januari

PREZISTA®

027054

600 mg

Tablett

Januari

PREZISTA®

462458

600 mg

Tablett

Januari

PREZISTA®

039166

600 mg

Tablett

Januari

PREZISTA®

414050

600 mg

Tablett

Januari

PREZISTA®

422057

600 mg

Tablett

Januari

PREZISTA®

033895

600 mg

Tablett

Januari

PREZISTA®

383036

600 mg

Tablett

Januari

Darunavir Sandoz

398934

600 mg

Tablett

Januari

PREZISTA®

463654

800 mg

Tablett

Januari

Darunavir Sandoz

534813

800 mg

Tablett

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.

Sidinformation


Publicerad
3 januari 2019