Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV sänker handläggningstiderna för femte året i rad

Handläggningstiderna fortsätter att minska för femte året i rad. Det framgår av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets årsredovisning för 2018 som lämnas till regeringen idag.

TLV har återigen sänkt handläggningstiderna på nya originalläkemedel så patienter snabbare får tillgång till nya effektiva läkemedel. Detta samtidigt som myndigheten haft ett ökande antal omfattande trepartöverläggningar under året.

Enligt förordningen om läkemedelsförmåner ska handläggningstiden för ansökningar om pris- och subventionsbeslut för nya originalläkemedel inte överstiga 180 dagar. Under 2018 överskred inget ärende den tidsfristen. Handläggningstiderna fortsätter att stadigt minska. De senaste fem åren har den genomsnittliga handläggningstiden för beslut om nya originalläkemedel minskat med 32 dagar. Från år 2013 då handläggningstiden var 133 dagar till 101 dagar för år 2018.

Ökat samarbete

TLV:s vision är mesta möjliga hälsa för skattepengarna och under året har TLV tillsammans med andra aktörer lyckats nå flera viktiga resultat som förverkligar det. Exempelvis har trepartöverläggningarna som TLV genomför tillsammans med regionerna och läkemedelsföretagen under 2018 lett till återbäringar från läkemedelsbolagen till landstingen på 2,8 miljarder kronor, vilket är nästan tre gånger så mycket jämfört med året innan.

Utveckling handläggningstider

2013 – 133 dagar
2014 – 123 dagar
2015 – 115 dagar
2016 – 113 dagar
2017 – 107 dagar
2018 – 101 dagar

Sidinformation


Publicerad
25 februari 2019