Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Mer e-handel av apoteksvaror på mindre orter

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har genomfört en fördjupad studie av hur e-handeln med apoteksvaror fördelar sig geografiskt i Sverige. På kommunnivå visar det sig att mindre orter har en större andel e-handel med apoteksvaror än vad större orter har. Framför allt verkar pendlingskommuner ha relativt stor andel e-handel.

E-handeln blir en allt viktigare del av handeln. Inom den allmänna handeln har e-handelns andel på tio år kraftigt ökat och utgör idag knappt tio procent av den totala handeln. E-handeln har nu också börjat göra sig gällande på apoteksmarknaden och utgjorde år 2018 omkring sju procent av den totala handeln med apoteksvaror.

Färre apotek ökar e-handeln

En statistisk analys visar också att det finns ett statistiskt säkert samband mellan apotekstäthet och e-handelns andel av den receptförskrivna försäljningen i Sveriges kommuner. När apotekstätheten minskar med ett apotek per tiotusen invånare, ökar e-handelns andel med 1,7 procentenheter.

Handelsvaror (inklusive egenvård) upptar omkring 45 procent av handeln med apoteksvaror. Handelsvarornas andel av försäljningen är relativt stabil och jämt spridd över kommuner. Det finns inget samband mellan större och mindre orter i andelen handelsvaror.

E-handelns geografiska spridning är god

1 731 av totalt 1 743 postorter i hela landet har haft försäljning via e-handel under perioden mars till maj 2018, enligt försäljningsstatistik från fyra stora apoteksaktörer. Dessutom har 92 procent av 10 369 postnummerområden haft apoteksförsäljning av minst två apotekskedjor. Det visar att e-handeln med apoteksvaror idag närmast är heltäckande över hela landet.

Sidinformation


Publicerad
25 mars 2019