Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Läkemedel mot Duchennes muskeldystrofi subventioneras

Läkemedlet Translarna ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention till patienter med Duchennes muskeldystrofi som har bibehållen gångförmåga, det har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket beslutat. Beslutet som är tidsbegränsat och förenat med uppföljningsvillkor gäller från och med den 1 maj 2019 till och med den 30 juni 2022.

Patienter med Duchennes muskeldystrofi har tilltagande muskelsvaghet och förlorar tidigt gångförmågan. De får med tiden behov av rullstol och andningshjälp. Sjukdomen är svår och leder till för tidig död. Det är ungefär 13 patienter i Sverige som är aktuella för behandling med Translarna.

- TLV har i beslutet vägt in sjukdomens svårighetsgrad, antalet patienter och behovet av nya behandlingar vid Duchennes muskeldystrofi. Det är därför som TLV accepterar en högre kostnad för Translarna än vad TLV vanligtvis gör vid tillstånd med mycket hög svårighetsgrad. Beslutet skapar förutsättning för en jämlik vård över landet, säger Ann Einerth, enhetschef TLV.

Subventionen är tidsbegränsad och förenad med uppföljningsvillkor. Detta för att en ny utvärdering av effekten av Translarna ska kunna göras utifrån pågående studier. Tidsbegränsningen är också till för att utvärdera om den begränsade subventionen följs.

TLV har haft trepartsöverläggningar med företaget och regionerna. Trepartsöverläggningarna har resulterat i att företaget och regionerna enats om att teckna en sidoöverenskommelse som utgör en del av TLV:s beslutsunderlag. Sidoöverenskommelsen medför att kostnaden för att använda Translarna minskar.

Sidinformation


Publicerad
29 april 2019