Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Gemensam utvärderingsrapport av sotagliflozin (Zynquista)

TLV har tillsammans med motsvarande myndigheter i Nederländerna, ZIN, och i Irland, NCPE, skrivit en gemensam utvärderingsrapport inom EUnetHTA för läkemedlet sotagliflozin. TLV har haft rollen som huvudförfattare.

Sotagliflozin är avsett, som ett komplement till insulin, för behandling av vuxna med typ 1-diabetes och kroppsmasseindex (BMI) ≥ 27 kg/m2. Sotagliflozin har som avsikt att förbättra den glykemiska kontrollen (blodsockerkontroll) hos de patienter som trots optimal insulinbehandling, inte når uppsatta glykemiska mål.

EUnetHTA är ett nätverk för europeiska HTA-myndigheter där TLV ingår. HTA (Health Technology Assessment) är en term för medicinsk utvärdering. 7 juni 2019 publicerades rapporten på EUnetHTA:s webbplats. TLV har medverkat som huvudförfattare i två av hittills totalt fyra EUnetHTA-rapporter och som granskare för ytterligare en rapport.

Sidinformation


Publicerad
28 juni 2019