Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 september

Cefadroxil 1 g, Rhinocort® Aqua 64 mikrogram/dos, Fosamax® Veckotablett 70 mg samt Toilax 5 mg och 10 mg/5 ml finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 september.

Cefadroxil Sandoz 1 g, 10 tabletter

Cefadroxil Sandoz 1 g, 10 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Efter utträdet finns det inga tabletter med substansen cefadroxil i styrkan 1 g kvar inom förmånen.

Substansen kvarstår i förmånerna med beredningsformerna löslig tablett i styrkan 1 g, kapsel i styrkan 500 mg och pulver till oral suspension i styrkan 100mg/ml.

Rhinocort® Aqua 64 mikrogram/dos, 3x120 doser nässpray

Rhinocort® Aqua 64 mikrogram/dos, 3x120 doser nässpray utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika finns kvar inom förmånerna. Rhinocort® Aqua 64 mikrogram/dos, och generik, finns kvar inom förmånerna i storleken 120 doser.

Fosamax® Veckotablett 70 mg, 12 (3 x 4) tabletter (kalenderförpackning)

Fosamax® Veckotablett 70 mg, 12 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika finns kvar inom förmånerna.

För Fosamax® Veckotablett 70 mg som är utfärdade innan 1 september 2019 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i läkemedelsförmånerna. Gällande recept som utfärdas efter 1 september 2019 måste däremot något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.

Toilax® Rektalsuspension, Enterotablett samt Enterotablett + rektalsuspension

Följande förpackningar av Toilax utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varorna är inte utbytbara.

  • Toilax® 5 mg, 25 och 1000 enterotabletter.
  • Toilax® 10mg/5ml, 5 ml, 25 ml (5x5 ml) och 125 ml (25x5 ml) rektalsuspension.
  • Toilax® 5mg+10mg/5ml, Tryckförpackning och tub, (4 tabl + 1 st) x 250 ml enterotablett +rektalsuspension.


Sidinformation


Publicerad
9 augusti 2019