Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 oktober

Xtandi 40 mg (kapslar), Valdoxan 25 mg, Stesolid® Rektal Prefill 5 mg/ml och Xylocain® utan konserveringsmedel 2 % finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagens begäran den 1 oktober.

Xtandi 40 mg, 112 kapslar

Xtandi 40 mg, 112 kapslar utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är inte utbytbar. Kvar inom läkemedelsförmånerna finns Xtandi 40 mg, 112 (4 x 28) tabletter.

Valdoxan 25 mg, 28 samt 84 tabletter

Valdoxan 25 mg, 28 samt 84 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika samt parallelldistribuerade varor finns kvar inom förmånerna.

För recept som är utfärdade innan 1 oktober 2019 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i läkemedelsförmånerna. Gällande recept som utfärdas efter 1 oktober 2019 måste däremot något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.

Stesolid® Rektal Prefill 5 mg/ml, rektallösning

Stesolid® Rektal Prefill 5 mg/ml rektallösning, rektalspruta, 5 x 2 ml utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är inte utbytbar. Kvar inom läkemedelsförmånerna finns Stesolid® 5 mg samt 10 mg rektallösning, endosbehållare, 5 x 2,5 ml.

Xylocain® utan konserveringsmedel 2%, gel

Xylocain® utan konserveringsmedel 2 %, gel, steril plastspruta för engångsbruk, 10 x 10 g utträder ur förmånerna på företagets begäran. Varan är inte utbytbar.

Sidinformation


Publicerad
11 september 2019