Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Nya och borttagna utbytesgrupper

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor. När generisk konkurrens upphör i den gruppen tas de bort i listan över periodens varor.

Levodopa/Karbidopa, Oktreotid, Dronedaron och Hydromorfon som nya utbytesgrupper

Från och med december finns Levodopa/Karbidopa, Oktreotid, Dronedaron och Hydromorfon med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Beredningsform

December

MULTAQ

139801

400 mg

Tablett

December

MULTAQ

045479

400 mg

Tablett

December

MULTAQ

028022

400 mg

Tablett

December

MULTAQ

433643

400 mg

Tablett

December

Dronedarone Teva

440805

400 mg

Tablett

December

Dronedaron Sandoz

133844

400 mg

Tablett

December

MULTAQ

546398

400 mg

Tablett

December

MULTAQ

095408

400 mg

Tablett

December

MULTAQ

148790

400 mg

Tablett

December

MULTAQ

426040

400 mg

Tablett

December

MULTAQ

455719

400 mg

Tablett

December

MULTAQ

028034

400 mg

Tablett

December

Sandostatin® LAR®

379669

10 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Sandostatin LAR

531341

10 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Sandostatin LAR

531341

10 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Sandostatin LAR

378911

10 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Sandostatin LAR

531341

10 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Octreotide Teva

595252

10 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Sandostatin® LAR®

379677

20 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Sandostatin LAR

117795

20 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Octreotide Teva

490875

20 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Sandostatin® LAR®

379685

30 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Sandostatin LAR

505239

30 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Sandostatin LAR

505239

30 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Octreotide Teva

142055

30 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

December

Palladon

074173

10 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska

December

Hydofon

566916

10 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska

December

Palladon

074184

20 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska

December

Hydofon

397837

20 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska

December

Palladon

074196

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska

December

Hydofon

579373

50 mg/ml

Injektions-/infusionsvätska

December

Carbidopa/Levodopa Fair-Med

150036

100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet

035779

100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet

035779

100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet

035779

100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet

002419

100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet

002419

100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet

526579

100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet

129065

100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet

526579

100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet®

158447

100 mg (levodopa)/25 mg (karbidopa)

Tablett

December

Carbidopa/Levodopa Fair-Med

183546

50 mg (levodopa)/12,5 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet

060242

50 mg (levodopa)/12,5 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet®

378870

50 mg (levodopa)/12,5 mg (karbidopa)

Tablett

December

Sinemet®

406678

50 mg (levodopa)/12,5 mg (karbidopa)

Tablett

Norgestimat + etinylestradiol och oxazepam , borttagna utbytesgrupper

Från och med december finns Norgestimat + etinylestradiol och oxazepam inte längre med som utbytesgrupper på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens upphör i den gruppen tas de bort i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast borttagna utbytesgrupperna.

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

November

Cilest® 28

004896

250 mikrogram/35 mikrogram

Tablett, 28 st (21+7 st)

November

Amorest 28

413624

250 mikrogram/35 mikrogram

Tablett, 28 st (21+7 st)

November

Amorest 28

123925

250 mikrogram/35 mikrogram

Tablett, 28 st (21+7 st)

November

Cilest® 28

005007

250 mikrogram/35 mikrogram

Tablett, 28 st (21+7 st)

November

Oxascand

137209

10 mg

Tablett

November

Oxascand

137198

10 mg

Tablett

November

Sobril®

024950

10 mg

Tablett

November

Oxascand

044823

10 mg

Tablett

November

Oxascand

019626

10 mg

Tablett

November

Oxascand

137231

15 mg

Tablett

November

Sobril®

400424

15 mg

Tablett

November

Oxascand

137220

15 mg

Tablett

November

Sobril®

400275

15 mg

Tablett

November

Oxascand

044832

15 mg

Tablett

November

Oxascand

019614

15 mg

Tablett

November

Oxascand

137187

5 mg

Tablett

November

Oxascand

137176

5 mg

Tablett

November

Sobril®

482794

5 mg

Tablett

November

Oxascand

044814

5 mg

Tablett

November

Oxascand

019664

5 mg

Tablett

Läs mer om nya utbytesgrupper via länk till höger på sidan. Där finns även länk till den fullständiga listan över periodens varor på sidan Periodens varor.

Sidinformation


Publicerad
13 november 2019