Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 december

Nedan finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2019.

Glibenklamid Recip 1,75 mg, burk 100 och 250 tabletter

Glibenklamid Recip 1,75 mg, burk 100 och 250 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Efter utträdet finns det inga tabletter med substansen glibenklamid i styrkan 1,75 mg kvar inom förmånen. Substansen kvarstår i förmånerna med beredningsformen i styrkan 3,5 mg.

KOGENATE Bayer, Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning,

KOGENATE Bayer i styrkorna 500 IE, 250 IE, 1000 IE, 2000 IE och 3 000 IE - Injektionsflaska + förfylld spruta, 1 x (I + II) (Bioset) utträder ur förmånerna på företagets begäran. Utträdet gäller från och med den 1 januari 2020. Läkemedlet KOGENATE Bayer är inte utbytbart.

Tradolan® Retard, Depottablett 100 mg, Burk, 500 tabletter - dosdispensering och sjukhusförpackning

Tradolan® Retard, Depottablett 100 mg, Burk, 500 tabletter (dosdispensering och sjukhusförpackning) utträder ur förmånerna på företagets begäran. Efter utträdet saknas förpackningsstorlek 500 tabletter för tramadol depottablett 100 mg inom förmånerna.

Stalevo®, tablett 175 mg/43,75 mg/200 mg samt 200 mg/50 mg/200 mg, förpackningsstorlek burk 30 tabletter

Stalevo®, tablett 175 mg/43,75 mg/200 mg samt 200 mg/50 mg/200 mg i burk 30 tabletter utträder ur förmånerna på företagets begäran. Efter utträdet saknas förpackningsstorleken 30 tabletter inom förmånen för levodopa + karbidopa + entakapon i dessa styrkor.

Venlafaxin Krka, depotkapsel 75 mg och 150 mg i förpackningsstorlek 14 kapslar.

Venlafaxin Krka, depotkapsel 75 mg och 150 mg i förpackningsstorlekarna 14 kapslar utträder ur förmånerna på företagets begäran. Efter utträdet saknas förpackningsstorleken 14 kapslar inom förmånerna för läkemedlet venlafaxin depotkapsel 75 mg och 150 mg.

Strattera, Eli Lilly Sweden AB, kapsel och oral lösning

Strattera, Eli Lilly Sweden AB, kapsel och oral lösning utträder ur förmånerna på företagets begäran. Substansen (atomoxetin) kvarstår i förmånerna med beredningsformen kapsel för de i tabell nedan angivna styrkor och förpackningar. Efter utträdet för oral lösning, atomoxetin, saknas läkemedel atomoxetin oral lösning inom förmånerna.

 

Substans

Form

Styrka

Förpackningsstorlek

Strattera

Oral lösning

4 mg/ml

Flaska, 3 x 100 ml

Strattera

Oral lösning

4 mg/ml

Flaska, 100 ml

Strattera

Kapsel hård

10 mg

Blister, 7 kapslar

Strattera

Kapsel hård

10 mg

Blister, 28 kapslar

Strattera

Kapsel hård

18 mg

Blister, 7 kapslar

Strattera

Kapsel hård

18 mg

Blister, 28 kapslar

Strattera

Kapsel hård

25 mg

Blister, 7 kapslar

Strattera

Kapsel hård

25 mg

Blister, 28 kapslar

Strattera

Kapsel hård

40 mg

Blister, 7 kapslar

Strattera

Kapsel hård

40 mg

Blister, 28 kapslar

Strattera

Kapsel hård

60 mg

Blister, 28 kapslar

Strattera

Kapsel hård

80 mg

Blister, 28 kapslar

Strattera

Kapsel hård

100 mg

Blister, 28 kapslar

Generika finns kvar inom läkemedelsförmånerna. Recept på Strattera, Eli Lilly Sweden AB, kapsel som är utfärdade innan 1 december 2019 kan apoteket expediera ett utbytbart alternativ som fortfarande ingår i läkemedelsförmånerna, medan för recept som utfärdas efter 1 december 2019 måste något av de utbytbara alternativ som ingår i förmånerna förskrivas för att utbyte på apotek och expedition inom förmånerna ska kunna ske.

Sidinformation


Publicerad
15 november 2019