Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Bättre samverkan med patient- och brukarorganisationer för ökad dialog med myndigheter

TLV arrangerade, tillsammans med de övriga myndigheterna som ingår i Rådet för styrning med kunskap och i samverkan med patient- och brukarorganisationer, en utbildningsdag för myndigheter och patient- och brukarorganisationer. Ett viktigt syfte var att skapa bättre samverkan och dialog sinsemellan.

- För TLV är det angeläget att ha en god dialog med patienter och patientföreträdare. Det ger oss en ökad förståelse för varandras perspektiv och bättre förutsättningar att bidra till en god läkemedelsanvändning och ett bra tandvårdsstöd. Att vi myndigheter också samverkar sinsemellan för att underlätta för patientrepresentanter i dialogen med oss, är något vi ska fortsätta med, säger Sophia Brodin, tf avdelningschef på TLV.

Sidinformation


Publicerad
28 november 2019
Till toppen