Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV vill publicera apoteksindikatorer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, lämnar idag förslag på apoteksindikatorer som bör publiceras i en jämförelsetjänst. Detta föreslås i en förstudie som myndigheten nu presenterar.

TLV har bland annat ansvar för att följa apoteksmarknadens utveckling och reglerna för utbyte av läkemedel och är därför en lämplig aktör för det fortsatta arbetet med att utveckla och i ett senare skede förvalta en tjänst kring apoteksindikatorer. De indikatorer som TLV föreslår är tänkta att ge information om apotekens verksamhet samt stärka apotekens incitament att förbättra sin kvalitet inom grunduppdraget.

TLV föreslår totalt tolv olika indikatorer som dels baseras på befintliga data som samlas in av myndigheter, både med och utan tillsynsansvar för apoteken, dels redan finns i apoteksaktörernas egna IT-system. Huvuddelen av dessa indikatorerna rör den delen av grunduppdraget som avser rådgivning och säker läkemedelsanvändning. TLV menar att indikatorer måste vara aktuella och kunna utvecklas och även avvecklas när de inte längre tjänar något syfte.

Jämförelsetjänst för indikatorer

I förstudien lämnar TLV också förslag på hur dessa indikatorer skulle kunna publiceras på ett lättillgängligt sätt. Här bedöms TLV:s utvecklingsarbete med att ta fram prisjämförelsetjänsten tandpriskollen.se kunna vara en erfarenhet att nyttja för en motsvarande tjänst för apoteksindikatorer. Det är också lämpligt att någon annan myndighet, som inte har tillsynsansvar, får i uppdrag att följa upp den nya tjänsten, på motsvarande sätt som Socialstyrelsens arbete med öppna jämförelser utvärderats av Myndigheten för analys av vård och omsorg.

Bakgrund till förstudien

I öppenvårdsapotekens grunduppdrag ingår att verka för en god och säker läkemedelsanvändning genom att säkerställa att konsumenten så snart det kan ske får tillgång till förordnade läkemedel och varor, ge sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning samt att genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel. TLV fick 2018 flera regeringsuppdrag som rör apoteksverksamhet, däribland Förstudie om apoteksindikatorer, Mätning av öppenvårdsapotekens direktexpedieringsgrad samt Förstudie inför försök med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek. Apoteksindikatorer ska som komplement till tillsyn mäta apotekens prestation inom grunduppdraget, direktexpedieringsgraden är en viktig del av grunduppdraget och farmaceutiska tjänster definieras som rådgivning och andra insatser utöver grunduppdraget.

Samtliga tre uppdrag avrapporteras under december.

Sidinformation


Publicerad
20 december 2019