Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV vill starta försök med farmaceutiska tjänster på apotek

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har genomfört en förstudie om farmaceutiska tjänster på öppenvårdsapotek och föreslår nu att myndigheten får i uppdrag att starta en försöksverksamhet.

Farmaceutiska tjänster är rådgivning och andra insatser som genomförs av farmaceut som går utöver apotekens grunduppdrag. Försöksverksamheten ska avse en farmaceutisk tjänst för en avgränsad patientgrupp och leda till ökad följsamhet till ordinerad behandling. Uppdraget bör löpa över tre års tid, med årliga delrapporteringar.

På sikt är målet att öppenvårdsapoteken ska bidra mer till god och säker läkemedelsanvändning genom en eller flera farmaceutiska tjänster. Tjänsterna ska kunna utföras på de flesta apotek och ha en väl dokumenterad effekt och därmed motivera beslut om offentlig finansiering. Ett regelverk för att stödja sådana beslut och en ersättningsmodell bör tas fram under försöksverksamheten, skriver TLV.

Kräver ett nära samarbete

TLV bedömer att det krävs ett nära samarbete mellan apoteksaktörer, hälso- och sjukvårdens huvudmän och myndigheter, där arbetet präglas av innovation, agilt arbetssätt och förmåga att prova nya metoder. TLV föreslår därför att försöksverksamheten ska använda ett strukturerat sätt att lösa problem, designmetodik, och bedrivas som ett policylabb för att ta fram nytt regelverk för farmaceutiska tjänster. Policylabb som arbetssätt har haft god effekt i andra sammanhang där myndigheter och näringsliv samverkar för att lösa samhällsutmaningar.

Bakgrund till förstudien

I öppenvårdsapotekens grunduppdrag ingår att verka för en god och säker läkemedelsanvändning genom att säkerställa att konsumenten så snart det kan ske får tillgång till förordnade läkemedel och varor, ge sakkunnig och individuellt anpassad information och rådgivning samt att genomföra och upplysa om utbyte av läkemedel. TLV fick 2018 flera regeringsuppdrag som rör apoteksverksamhet, däribland Förstudie om apoteksindikatorer, Mätning av öppenvårdsapotekens direktexpedieringsgrad samt Förstudie inför försök med farmaceutisk tjänst på öppenvårdsapotek. Apoteksindikatorer ska som komplement till tillsyn mäta apotekens prestation inom grunduppdraget, direktexpedieringsgraden är en viktig del av grunduppdraget och farmaceutiska tjänster definieras som rådgivning och andra insatser utöver grunduppdraget.

Samtliga tre uppdrag avrapporteras under december.

Sidinformation


Publicerad
20 december 2019