Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Översyn av prissättning av extempore klar

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, föreslår en justering av ersättningen för extemporeläkemedel och lagerberedningar.

I mars 2019 fick TLV regeringens uppdrag att se över prissättningen av extemporeläkemedel och lagerberedningar. Detta för att säkerställa att patienterna får fortsatt tillgång till dessa läkemedel.

TLV:s översyn av prissättningen av extemporeläkemedel visar att det finns ett behov av att öka ersättningen för att tillverka dessa i förhållande till dagens nivå. TLV föreslår också att myndigheten ges rätt att sänka priset på lagerberedningar under vissa förhållanden då kostnaderna har ökat de senaste åren.

Den ekonomiska effekten av de föreslagna ändringarna är att kostnaden för extemporeläkemedel förväntas öka med 30 till 35 miljoner kronor per år.

I rapporten föreslår TLV även att E-hälsomyndigheten och TLV får ett gemensamt uppdrag att kartlägga hur en bättre uppföljning och tillsyn av prissättning och regelverk för extemporeläkemedel och lagerberedningar kan möjliggöras. Detta för att uppnå bättre kostnadskontroll. TLV föreslår därför en temporär frivillig överföring av uppgifter till TLV under den tid då myndigheternas uppdrag pågår.

Förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention kommer att remitteras under första kvartalet 2020.

Föreskriftsändringarna förväntas träda i kraft den 1 juli 2020.

Sidinformation


Publicerad
16 januari 2020