Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Användningen av diabeteshjälpmedel skiljer sig åt i landet

Vilka insulinpumpar som används skiljer sig åt beroende på var i Sverige patienten bor. Även andelen patienter som använder insulinpump skiljer sig åt. Samtidigt finns det både likheter och olikheter i hur upphandlingsprocesserna ser ut i regionerna. Det visar en kartläggning av diabetshjälpmedel som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har tagit fram i samverkan med regionerna.

- En central utmaning som pekas ut i kartläggningen är att det saknas samlad data över de volymer som används samt priser för diabeteshjälpmedel. Den här typen av data är en förutsättning för att kunna följa upp och utvärdera regionernas användning, utbud och kostnader för produkterna, säger Karin Melén, enhetschef på TLV.

TLV:s förhoppning är att resultaten från denna kartläggning kommer att fungera som ett diskussionsunderlag kring vad en nationell samverkan bör fokusera på inom diabeteshjälpmedel, men också för andra medicintekniska produkter, och på så vis skapa bättre förutsättningar för en jämlik vård.

Sidinformation


Publicerad
31 januari 2020