Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Felaktighet i föreskrift om tandvårdsstöd

I gällande föreskrift om statligt tandvårdsstöd HSLF-FS 2019:9, finns en felaktighet i restriktionstexten för åtgärd 401, 402, 403, 406, 409, 435 och 436.

  • Restriktionen i åtgärd 401–403 och 406, om att åtgärden inte ersätts tillsammans med 451–454 under samma dag, är inte korrekt. Åtgärd 401–403 och 406 kan samma dag kombineras med åtgärd 452 eller 454 om tandextraktionen sker i annan kvadrant och med åtgärd 451 eller 453 om tandextraktionen sker i annat operationsområde.

  • Restriktionen i åtgärd 435 och 436, om att åtgärden inte ersätts tillsammans med 451–454 i samma kvadrant under samma dag, är också delvis inkorrekt. Åtgärd 451 och 453 är inte ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 435 eller 436 i samma operationsområde (kvadrant eller tandposition 3–3) under samma dag. För åtgärd 452 och 454 är restriktionen mot 435 och 436 korrekt.

  • För tilläggsåtgärd 409 anger restriktionen att åtgärden endast ersätts tillsammans med åtgärd 451–454 i annan kvadrant under samma dag. Detta stämmer om åtgärd 409 rapporteras tillsammans med åtgärd 452 eller 454. Däremot är åtgärd 409 ersättningsberättigande tillsammans med åtgärd 451 eller 453 i annat operationsområde (kvadrant eller tandposition 3–3) under samma dag.

Observera att de korrekta restriktionerna anges i åtgärd 451–454.

Försäkringskassan (FK) har kontrollerat möjligheten att hantera de problem som kan uppstå vid inrapportering till myndigheten. FK föreslår att vårdgivare vid patientbehandling där någon av åtgärderna 451–454 utförs samma dag som någon av åtgärderna 401–403, 406, 409, 435 eller 436, kan rapportera till FK enligt följande:

  • När extraktionsåtgärden sker i annat operationsområde eller annan kvadrant än parodontalkirurgin, är båda åtgärderna ersättningsberättigande. De ska rapporteras i olika ersättningsbegäran där extraktionsåtgärden skickas först. På det sättet öppnas möjligheten att senare även rapportera parodontalkirurgin.

  • När extraktionsåtgärden sker i samma operationsområde eller kvadrant som parodontalkirurgin, är inte åtgärderna ersättningsberättigande i kombination och behandlaren får välja vilken åtgärd ska rapporteras (vanligtvis den åtgärden som är mer omfattande, dvs parodontalkirurgin).

TLV planerar att korrigera restriktionstexterna vid nästa omtryck av föreskriften om statligt tandvårdsstöd. Den planeras träda i kraft den 15 januari 2021.

Sidinformation


Publicerad
31 mars 2020