Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 juni

Zemplar, Rebetol, Nitrazepam Recip, Alendronat Teva, Alendronat Arrow, Oxycodone/Naloxone Sandoz och Oxycodone Depot 1A Farma finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagens begäran den 1 juni 2020.

Zemplar 5 mikrogram/ml
Förpackningen injektionsvätska, lösning ampull, 5 x 2 ml, träder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran. Förpackningen injektionsvätska, lösning ampull 5 x 1 ml finns kvar inom läkemedelsförmånerna.

Rebetol 40 mg/ml
Företaget har begärt utträde för förpackningen med oral lösning.

Nitrazepam Recip 2,5 mg och 5 mg
100 och 250 tabletter i styrkan 2,5 mg och 100 tabletter i styrkan 5 mg utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika finns kvar inom förmånerna i styrkan 5 mg i storlekarna 20, 50 och 100 st.

Alendronat Teva och Alendronat Arrow 10 mg
Företaget har begärt utträde för sina förpackningar i ovanstående styrka. Generika finns kvar inom läkemedelsförmånerna i samma styrka och storlek 98 stycken.

Oxycodone/Naloxone Sandoz 10 mg/5 mg
30 depottabletter utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran. Oxycodone/Naloxone, och generika, finns kvar på marknaden inom läkemedelsförmånerna i samma styrka i storlekarna 14, 28, 56, 98 och 100 stycken.

Oxycodone Depot 1A Farma 80 mg
100 depottabletter utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran. Oxikodon depottabletter finns kvar på marknaden inom läkemedelsförmånerna i samma styrka i storlekarna 28, 50 och 98 stycken.


Sidinformation


Publicerad
12 maj 2020