Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Förtydligande angående TLV:s tillsyn

Pandemin av covid-19 har en avsevärd påverkan på hälso- och sjukvården och Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, ser att även apotek och läkemedelsföretag påverkas.

TLV ser i nuläget att periodens vara-systemet fungerar. Apotek genomför utbyten och läkemedelsföretag bekräftar tillhandahållande och levererar periodens vara i vanlig ordning, utifrån de förutsättningar som gäller för respektive läkemedel.

TLV har förståelse för den ansträngda situation som råder och vill därför underlätta för apotek och läkemedelsföretag så långt det är möjligt. Samtidigt har TLV ett lagstadgat uppdrag att bedriva tillsyn, även under rådande omständigheter.

I handläggningen av tillsynsärenden kommer TLV att vara generös med anstånd och svarstider. Myndigheten kommer också att ta hänsyn till den rådande situationen vid bedömningen av om befrielse från sanktionsavgift ska medges respektive om det är nödvändigt att besluta om förelägganden eller förbud, inklusive om dessa bör förenas med vite.

Sidinformation


Publicerad
14 maj 2020