Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Uppdatering av handbok för företag som ansöker om subvention

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har uppdaterat handboken för företag som ansöker om subvention och pris för läkemedel med anledning av de ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner som träder i kraft 2 juni 2020.

Lagändringarna innebär att apoteken som huvudregel ska byta ut läkemedel som förskrivits utanför läkemedelsförmånerna till likvärdiga läkemedel inom läkemedelsförmånerna. Handboken beskriver hur företagen ska göra när de ansöker om att ett läkemedel ska ingå i läkemedelsförmånerna.

TLV har inte genomfört en totalöversyn av handboken, utan uppdateringarna rör endast hanteringen av förpackningsstorleksgrupper. Detta är förändringar som görs för att möjliggöra utbyte in i läkemedelsförmånerna. Ändringarna finns främst i kapitel 11, men även i kapitel 12 och 14. I övrigt är det endast förtydliganden och redaktionella ändringar som införts.

Precis som tidigare är handboken ett stöd för företag vid ansökan om att ingå i läkemedelsförmånerna, prisändringar, hantering av förändringar samt vid begäran om utträde ur läkemedelsförmånerna. Handboken redogör också för de principer som gäller för att ett läkemedel ska få ingå i läkemedelsförmånerna och subventioneras.

Sidinformation


Publicerad
2 juni 2020