Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Oktreotid och Makrogol nya utbytesgrupper

Från och med juli finns Oktreoid, pulver och vätska till injektionsvätska i styrkorna 10 mg, 20 mg och 30 mg med som utbytesgrupper på listan över periodens varor. Och från och med augusti finns Makrogol, pulver till oral lösning, 4 g med som utbytesgrupp på listan över periodens varor.

En utbytesgrupp är en grupp av läkemedel som Läkemedelsverket har bedömt är sinsemellan utbytbara. När generisk konkurrens uppstår i den gruppen så läggs de till i listan över periodens varor.

Förpackningar i de senast tillagda utbytesgrupperna.

Månad

Produktnamn

Varunummer

Styrka

Form

Juli

Sandostatin LAR

379669

10 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

Juli

Sandostatin LAR

531341

10 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

Juli

Sandostatin LAR

378911

10 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

Juli

Octreotide Teva

595252

10 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

Juli

Sandostatin LAR

117795

20 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

Juli

Sandostatin LAR

379677

20 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

Juli

Octreotide Teva

490875

20 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

Juli

Sandostatin LAR

379685

30 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

Juli

Sandostatin LAR

505239

30 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

Juli

Octreotide Teva

142055

30 mg

Pulver och vätska till injektionsvätska

Augusti

Omnilax

126546

4 g

Pulver till oral lösning, dospåse

Augusti

Forlax Junior

038951

4 g

Pulver till oral lösning, dospåse

Sidinformation


Publicerad
13 juli 2020