Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Prissänkningsbeslut gäller inte tillsvidare

Den 12 november 2020 beslutade TLV om att sänka priset för nio lagerberedningar enligt 16 a § TLV:s föreskrifter (HSLF-FS 2017:29) om licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar och tillfällig subvention. Bland annat ingick Melatonin AGB i samtliga styrkor. Företaget som marknadsför Melatonin AGB överklagade TLV:s beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Företaget yrkade att prissänkningsbeslutet tillsvidare inte ska gälla (inhibition).

Den 30 november 2020 beslutade förvaltningsrätten att bifalla företagets yrkande om inhibition. Det innebär att TLV:s beslut om prissänkning av Melatonin AGB tills vidare inte ska gälla. TLV avser att överklaga inhibitionsbeslutet till Kammarrätten i Stockholm.

De priser Melatonin AGB hade före beslutet den 12 november 2020 fortsätter därmed att gälla i avvaktan på målets slutliga avgörande eller till dess rätten beslutar om annat. TLV återkommer med information om ovanstående.

Se bifogad excelfil för berörda lagerberedningar.

Sidinformation


Publicerad
1 december 2020